Wat is ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.

De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om:

  1. de eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel) in wederkerigheid in te zetten om anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces.

    De inbreng van de persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt een ervaringsdeskundige van een reguliere hulpverlener.
     
  2. de eigen ervaringen met stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen.

    De beargumenteerde inbreng van deze aan den lijve ondervonden kennis voor de inrichting van herstelondersteunende zorg is onderscheiden van reguliere disciplines.

Het ontstaan van ervaringsdeskundigheid begint met reflecteren op eigen ervaringen met ontwrichting en herstel.
De ervaringskennis wordt breder door uitwisseling van ervaringen met lotgenoten, raadplegen van literatuur en verdere analyse/reflectie.

De volgende stap is die naar ervaringsdeskundigheid. Deze komt tot stand door het aanleren van vaardigheden om de ervaringskennis professioneel te gaan inzetten. Er zijn verschillende opleidingen om dit te bereiken.

 

                                                                                         https://www.deervaringsdeskundige.nl/media/21640/7165.gif

 

 

 

 

Ervarenheid en Herstel zijn woorden die veel betekenissen kennen.
Wil je weten wat het onder andere inhoudt? Klik hieronder.


Hieronder vind je Informatie over websites/organisaties over ervaring, ervaringskennis,  ervaringsdeskundigheid. Klik op de knop voor gedetailleerde informatie.


Howie the Harp™ is bijzonder omdat jouw herstelproces en dat van jouw medestudenten deel uitmaakt van het totale leerproces. Je leert persoonlijke ervaringen van enige afstand bekijken en haalt er eigen levenslessen uit. Zo zet je jouw ervaring om naar er
Howie the Harp™ is bijzonder omdat jouw herstelproces en dat van jouw medestudenten deel uitmaakt van het totale leerproces. Je leert persoonlijke ervaringen van enige afstand bekijken en haalt er eigen levenslessen uit. Zo zet je jouw ervaring om naar er
Ben je al werkzaam in de maatschappelijke sector en wil je jouw eigen ervaring op deskundige wijze toepassen in jouw werk? Heb je een diploma op minimaal MBO-4 niveau en besloten dat het tijd is om open te zijn over jouw ervaring? Dan is de eenjarige ople
Ben je al werkzaam in de maatschappelijke sector en wil je jouw eigen ervaring op deskundige wijze toepassen in jouw werk? Heb je een diploma op minimaal MBO-4 niveau en besloten dat het tijd is om open te zijn over jouw ervaring? Dan is de eenjarige ople