De maker van deze website merkt het volgende op:
Door deze webpagina's te gebruiken stem je in met deze disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

 

Er bestaat, in welke vorm dan ook, geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen wordt  aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Hierover is geen zeggenschap en er bestaat geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

AAV-2019

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de op of via deze sites aangeboden informatie aanbevelen. De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen worden niet door de ons gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden informatie is volledig voor risico van de gebruiker. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website. Wij behouden ons dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of van andere derden. 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kun je mailen via: info@ervarenheid.nl