Cursus OKee ("Ontwikkeling Kennis & ervaring" voor volwassenen)

                                                                               bedoeld voor (ex-)deelnemers van het Leger des Heils


De volgende cursus start niet voor februari 2020
 

Huidige cursus is gestart